Dành Cho Các Bạn Muốn Học Tại Trường | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Văn Hiến (vhu.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Dành Cho Các Bạn Muốn Học Tại Trường

Ưu điểm

1 số giảng viên giảng dạy nhiệt tình, có kiến thức chuyên môn. Hên thì gặp được còn xui thì thôi.

Điểm cần cải thiện

1 số giảng viên dạy học còn lơ là và qua loa. Cơ sở vật chất: quá tệ. Quảng cáo 100% phòng học được trang bị máy lạnh, tuy nhiên máy lạnh hư và sắp hư, một số phòng học ở các cơ sở không có máy lạnh.. Đa số phòng học đều có đèn bị hư, chập chờn. Đi học ca tối rất khó để nhìn thấy bảng và slide máy chiếu. Bộ phận hỗ trợ người học của trường có thái độ không tốt với sinh viên. Thái độ lời lẽ không hợp tác, khó chịu, tác phong không chuyên nghiệp. Chỉ chuyên nghiệp khi đóng tiền. :)

Trải nghiệm và lời khuyên

Có thể nói rằng từ trên phòng đào tạo của Hùng Hậu chỉ tập trung vào việc tăng học phí, làm sao để kiếm được nhiều tiền nhất chứ không quan tâm cải thiện chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của sinh viên. Tăng học phí, giảm thời lượng tiết học, 1 môn học phải học quá nhanh trong 9 buổi vì vậy giảng viên dạy lướt nhanh, sinh viên không thể tiếp thu được kiến thức với cách dạy để kịp chương trình như vậy. Phòng học bị dồn quá đông sinh viên + máy lạnh hư nên sinh viên phải bỏ về vì nóng quá sắp xỉu tới nơi, giảng viên mệt rũ rượi, mồ hôi ướt nhẹp cả áo. Bộ phận làm cho nhà trường tạo lập fb ẩn đề chửi nhau với sinh viên chỉ vì sinh viên nhận xét ĐÚNG và XẤU về trường. Theo chương trình học do trường đề ra thì một năm học phí sẽ khoảng 35 triệu. TÓM LẠI, KHÔNG NÊN HỌC Ở ĐÂY! SỐ TIỀN BỎ RA KHÔNG ÍT NHƯNG KHÔNG NHẬN LẠI ĐƯỢC XỨNG ĐÁNG VỚI NHỮNG GÌ CHI TRẢ.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn