Dành Cho Các Bạn Thích Ngành Liên Quan Đến Du Lịch
Đánh giá về

Trường Đại học Văn Hiến (vhu.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Dành Cho Các Bạn Thích Ngành Liên Quan Đến Du Lịch

Ưu điểm

Trường đa ngành mạnh nhất là du lịch.
Giáo viên dạy tận tình, vui tính

Khuyết điểm

Cơ sở vật chất cần sửa chữa lại

Trải nghiệm

Mình chọn ngành du lịch, và thật sự cảm thấy rất đúng đắn. Trường có chương trình học hợp lý, giảng viên kịp thời giúp đỡ nếu bạn đang gặp khó khăn về môn học. Liên hệ thực tiễn hay, được tài trợ thực tập tốt

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn