Không Nên Học | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Văn Lang (vanlanguni.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Không Nên Học

Ưu điểm

Cơ sở 3 rộng

Điểm cần cải thiện

Họa thất chật chội, nhận nhiều sinh viên để thu tiền trong khi cơ sở vật chất chật chội, các môn đồ họa phải đi học ngoài trong khi đóng tiền cao, giảng viên không nhiệt tình, nhân viên hành chính thái độ lạnh lùng, học phí cao, thư viện nhỏ , nghèo nàn.

Trải nghiệm và lời khuyên

Ra trường cũng không ai để ý cái bằng nhưng sinh viên phải tự học thêm ở ngoài và tự thân vận động để kiếm việc. Chất lượng không đi đôi với học phí.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn