Môi Trường Học Tập Rèn Luyện Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại Học Xây Dựng (nuce.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Môi Trường Học Tập Rèn Luyện Tốt

Ưu điểm

Trường đào tạo về xây dựng đứng đầu cả nước. Rất nhiều cơ hội việc làm

Điểm cần cải thiện

Cơ sở vật chất chưa chưa được hoàn hảo nhưng phù hợp với học phí khá rẻ.

Trải nghiệm và lời khuyên

Mới vào nên học tập 1 cách nghiêm túc ngay từ đầu.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn