Đánh Giá Trường | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại Học Y Hà Nội (hmu.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đánh Giá Trường

Ưu điểm

học phí thấp

Điểm cần cải thiện

cơ sở vật chất

Trải nghiệm và lời khuyên

Có nhiều cơ hội làm việc với giảng viên nước ngoài

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn