Đánh Giá Trường | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại Học Y Hà Nội (hmu.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đánh Giá Trường

Ưu điểm

thực hành tốt

Điểm cần cải thiện

bãi giữ xe nhở

Trải nghiệm và lời khuyên

có nhiều chương trình ngoài lề nâng cao kĩ năng mềm

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn