Đánh Giá Trường | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại Học Y Hà Nội (hmu.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đánh Giá Trường

Ưu điểm

giảng dạy tốt

Điểm cần cải thiện

học phí cao

Trải nghiệm và lời khuyên

nhiều cơ sở vật chất tốt giúp thực hành nhiều hiệu quả

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn