Kiến Thức Nhiều | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại Học Y Hà Nội (hmu.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Kiến Thức Nhiều

Ưu điểm

Môi trường học thân thiện, vui vẻ

Điểm cần cải thiện

Hơi căng vào mùa thi

Trải nghiệm và lời khuyên

Mình phải vắt chân lên cổ mà học

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn