Đánh Giá Môi Trường Học Tập | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP. HCM (pnt.edu.vn)

Ngô Hoàng Yến
Ngô Hoàng Yến

Đánh Giá Môi Trường Học Tập

Ưu điểm

Môi trường học tập tốt.

Điểm cần cải thiện

Chưa tìm ra.

Trải nghiệm và lời khuyên

Lượng kiến thức khá nhiều. Lượng kiến thức khá nhiều.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn