Đánh Giá Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP. HCM (pnt.edu.vn)

Huy Nguyễn Công Minh Huy
Huy Nguyễn Công Minh Huy

Đánh Giá Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Ưu điểm

Giảng viên có nhiều kinh nghiệm, giảng dạy hay. Sinh viên được thực tập ở nhiều bệnh viện tốt của TP Hồ Chí Minh. Hoạt động đoàn mạnh.

Điểm cần cải thiện

Số lượng sinh viên đông cũng ảnh hưởng đôi chút đến việc giảng dạy.

Trải nghiệm và lời khuyên

Đã học 2 năm ở đây. Môi trường đào tạo tốt. Trường vừa được sơn sửa nên nhìn đẹp hơn xưa.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn