Học Phí Cao | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP. HCM (pnt.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Học Phí Cao

Ưu điểm

môi trường học tập tốt

Điểm cần cải thiện

học phí quá cao

Trải nghiệm và lời khuyên

cơ sở vật chất tốt, môi trường học tập năng động giảng viên tận tâm, thuận tiện đi lại. nói chung tốt nhưng học phí thì mắc quá.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn