Mộ Trong Hai Trường Đại Học Y Khoa Lớn Nhất Thành Phố Hồ Chí Minh | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP. HCM (pnt.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Mộ Trong Hai Trường Đại Học Y Khoa Lớn Nhất Thành Phố Hồ Chí Minh

Ưu điểm

Cơ sở vật chất hiện đại, liên kết với tất cả bệnh viện lớn ở thành phố, hệ thống học tập trực tuyến, được phân bổ nhiệm sở ngay sau khi tốt nghiệp

Điểm cần cải thiện

Hệ thống thi cử quá khắt khe, lịch thi dày đặc và độ khó cao (đối với Y đa khoa)

Trải nghiệm và lời khuyên

Học y luôn gian khổ nên khuyết điểm chính là ưu điểm.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn