Nhận Xét Về Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP. HCM (pnt.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Nhận Xét Về Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Ưu điểm

Đội ngũ giảng viên tận tình, điều kiện học tập tốt, kiểm tra bằng máy tính hiện đại, đánh giá đúng năng lực sinh viên, hoạt động Đoàn hội sôi nổi.

Điểm cần cải thiện

Bãi giữ xe chưa đáp ứng đủ số lượng sinh viên.

Trải nghiệm và lời khuyên

Môi trường học tập rất tốt, rèn luyện tính tự học, nâng cao kĩ năng xã hội cho bản thân.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn