Sinh Vien Năm Cuối Y Đa Khoa | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP. HCM (pnt.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Sinh Vien Năm Cuối Y Đa Khoa

Ưu điểm

Cơ sở hiện đại, giảng viên trình độ cao

Điểm cần cải thiện

Bãi giữ xe khá đông, thi cử dày đặc

Trải nghiệm và lời khuyên

Một trong những môi trường y khoa tốt nhất Việt Nam

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn