Việc Học Rất Vui Và Thú Vị | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP. HCM (pnt.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Việc Học Rất Vui Và Thú Vị

Ưu điểm

Thầy cô nhiệt tình

Điểm cần cải thiện

Học phí hơi cao

Trải nghiệm và lời khuyên

Môi trường học tập tốt. chất lượng giảng dạy tốt.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn