Vui Và Thú Vị | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP. HCM (pnt.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Vui Và Thú Vị

Ưu điểm

Thầy cô tận tình, cơ sở vật chất tốt.

Điểm cần cải thiện

Học phí hơi căng

Trải nghiệm và lời khuyên

Môi trường hòa đồng, thân thiện.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn