Tự Tin Hơn Khi Giao Tiếp, Phòng Học Mát, Học Phí Ổn
Đánh giá về

Trường Ngoại Ngữ Không Gian (outerspace.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Tự Tin Hơn Khi Giao Tiếp, Phòng Học Mát, Học Phí Ổn

Ưu điểm

Chuyên môn cao, phòng học mát, học phí ổn, vui vẻ với học viên, gần nhà

Khuyết điểm

Ít ngoại khóa, ít khóa học

Trải nghiệm

Tự tin khi giao tiếp

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn