Học Tiếng Anh Hiệu Quả | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Ngoại Ngữ Speak UP (speak-up.edu.vn)

Học Chui Thích
Học Chui Thích

Học Tiếng Anh Hiệu Quả

Ưu điểm

Môi trường học tập thân thiện học phí phải chăng.

Điểm cần cải thiện

Cải thiện thêm về không gian học tập

Trải nghiệm và lời khuyên

Hãy bỏ thêm thời gian tự học để có thể nắm bắt bài học tốt hơn, học tiếng Anh không khó

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn