Review Về Trường | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Sĩ quan Đặc công (tsqdc.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Review Về Trường

Ưu điểm

Môi trường đào tạo, chế độ sinh hoạt rất tốt

Điểm cần cải thiện

Cải thiện nâng cao chất lượng ngoại ngữ cho học viên

Trải nghiệm và lời khuyên

Nếu đã chọn thì xác định phải chịu được huấn luyện khắc nhiệt

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn