Ngày Càng Hoàn Thiện, Ngôi Trường Dành Cho Sinh Viên Tự Học | Edu2Review
Đánh giá về

Đại học Cần Thơ

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Ngày Càng Hoàn Thiện, Ngôi Trường Dành Cho Sinh Viên Tự Học

Ưu điểm

Sinh viên có thể tự chủ động thời gian cho việc học và tự học. Tài liệu nghiên cứu phong phú, đa dạng.

Điểm cần cải thiện

Còn ít đề tài, đồ án nghiên cứu khoa học ngành kỹ kỹ thuật thu hút sinh viên. Giáo án giảng dạy chưa phong phú, chưa sát thực tế, còn trừu tượng.

Trải nghiệm và lời khuyên

Ngôi trường dành cho những ai biết tự học, tự thực hành.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn