Trung Tâm Nhật Ngữ Nam Triều | Edu2Review

Trung Tâm Nhật Ngữ Nam Triều

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Khóa học

Lớp A

Luyện thi JLPT
4.500.000đ
4.500.000đ

Lớp A

Trình độ

Luyện thi JLPT
Học phí
4.500.000đ

Chương trình

 • Giáo viên: Việt – Nhật
 • Học phí: 4.500.000 đ
 • Giáo trình: Miễn phí
Nhận tư vấn

Lớp B

Luyện thi JLPT
4.500.000đ
4.500.000đ

Lớp B

Trình độ

Luyện thi JLPT
Học phí
4.500.000đ

Chương trình

 • Giáo viên: Việt – Nhật
 • Học phí: 4.500.000 đ
 • Giáo trình: Miễn phí
Nhận tư vấn

Cấp tốc A

Luyện thi JLPT
4.500.000đ
4.500.000đ

Cấp tốc A

Trình độ

Luyện thi JLPT
Học phí
4.500.000đ

Chương trình

 • Giáo viên: Việt – Nhật
 • Học phí: 4.500.000 đ
 • Giáo trình: Miễn phí
Nhận tư vấn

Cấp tốc B

Luyện thi JLPT
4.500.000đ
4.500.000đ

Cấp tốc B

Trình độ

Luyện thi JLPT
Học phí
4.500.000đ

Chương trình

 • Giáo viên: Việt – Nhật
 • Học phí: 4.500.000 đ
 • Giáo trình: Miễn phí
Nhận tư vấn

N3

N3
4.800.000đ
4.800.000đ

N3

Trình độ

N3
Học phí
4.800.000đ

Chương trình

 • Giáo viên: Việt – Nhật
 • Học phí: 4.800.000 đ
 • Giáo trình: 155.000 đ
Nhận tư vấn

N2

N2
6.200.000đ
6.200.000đ

N2

Trình độ

N2
Học phí
6.200.000đ

Chương trình

 • Giáo viên: Việt – Nhật
 • Học phí: 6.200.000 đ
 • Giáo trình: 170.000 đ
Nhận tư vấn

Luyện đề N4

N4
1.800.000đ
1.800.000đ

Luyện đề N4

Trình độ

N4
Học phí
1.800.000đ

Chương trình

 • Giáo viên: Việt
 • Học phí: 1.800.000 đ
 • Giáo trình: Miễn phí
Nhận tư vấn

Luyện đề N3

N3
2.200.000đ
2.200.000đ

Luyện đề N3

Trình độ

N3
Học phí
2.200.000đ

Chương trình

 • Giáo viên: Việt
 • Học phí: 2.200.000 đ
 • Giáo trình: Miễn phí
Nhận tư vấn

Luyện đề N2

N2
2.600.000đ
2.600.000đ

Luyện đề N2

Trình độ

N2
Học phí
2.600.000đ

Chương trình

 • Giáo viên: Việt
 • Học phí: 2.600.000 đ
 • Giáo trình: Miễn phí
Nhận tư vấn

Hội thoại

Giao tiếp
2.500.000đ
2.500.000đ

Hội thoại

Trình độ

Giao tiếp
Học phí
2.500.000đ

Chương trình

 • Giáo viên: Việt – Nhật
 • Học phí: 2.500.000 đ
 • Giáo trình: Miễn phí
Nhận tư vấn

Kanji

Tổng hợp
950.000đ
950.000đ

Kanji

Trình độ

Tổng hợp
Học phí
950.000đ

Chương trình

 • Giáo viên: Việt – Nhật
 • Học phí: 950.000 đ
 • Giáo trình: Miễn phí
Nhận tư vấn

Lớp học tiếng Việt

Tổng hợp
170.000đ
170.000đ

Lớp học tiếng Việt

Trình độ

Tổng hợp
Học phí
170.000đ

Chương trình

 • Giáo viên: Việt
 • Học phí: 170.000 đ
 • Giáo trình: Miễn phí
Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên bản xứ
Giáo viên Việt Nam
Giáo trình

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

 • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
 • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
 • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay