Trung Tâm Nhật Ngữ Nam Triều | Edu2Review
🔥 Chỉ 100k/buổi ➡️ Gói Luyện nói + phát âm tiếng Anh với gia sư nước ngoài. ĐK ngay sl có hạn!
🔥 Chỉ 100k/buổi ➡️ Gói Luyện nói + phát âm tiếng Anh với gia sư nước ngoài. ĐK ngay sl có hạn!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?
   0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Khóa học

   12 khóa học

   Lớp A

   Luyện thi JLPT
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 4.500.000 ₫
   Luyện thi JLPT
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 4.500.000 ₫
   • Giáo viên: Việt – Nhật
   • Học phí: 4.500.000 đ
   • Giáo trình: Miễn phí
   Tư vấn

   Lớp B

   Luyện thi JLPT
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 4.500.000 ₫
   Luyện thi JLPT
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 4.500.000 ₫
   • Giáo viên: Việt – Nhật
   • Học phí: 4.500.000 đ
   • Giáo trình: Miễn phí
   Tư vấn

   Cấp tốc A

   Luyện thi JLPT
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 4.500.000 ₫
   Luyện thi JLPT
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 4.500.000 ₫
   • Giáo viên: Việt – Nhật
   • Học phí: 4.500.000 đ
   • Giáo trình: Miễn phí
   Tư vấn

   Cấp tốc B

   Luyện thi JLPT
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 4.500.000 ₫
   Luyện thi JLPT
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 4.500.000 ₫
   • Giáo viên: Việt – Nhật
   • Học phí: 4.500.000 đ
   • Giáo trình: Miễn phí
   Tư vấn

   N3

   N3
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 4.800.000 ₫
   N3
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 4.800.000 ₫
   • Giáo viên: Việt – Nhật
   • Học phí: 4.800.000 đ
   • Giáo trình: 155.000 đ
   Tư vấn

   N2

   N2
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 6.200.000 ₫
   N2
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 6.200.000 ₫
   • Giáo viên: Việt – Nhật
   • Học phí: 6.200.000 đ
   • Giáo trình: 170.000 đ
   Tư vấn

   Luyện đề N4

   N4
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 1.800.000 ₫
   N4
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 1.800.000 ₫
   • Giáo viên: Việt
   • Học phí: 1.800.000 đ
   • Giáo trình: Miễn phí
   Tư vấn

   Luyện đề N3

   N3
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 2.200.000 ₫
   N3
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 2.200.000 ₫
   • Giáo viên: Việt
   • Học phí: 2.200.000 đ
   • Giáo trình: Miễn phí
   Tư vấn

   Luyện đề N2

   N2
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 2.600.000 ₫
   N2
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 2.600.000 ₫
   • Giáo viên: Việt
   • Học phí: 2.600.000 đ
   • Giáo trình: Miễn phí
   Tư vấn

   Hội thoại

   Giao tiếp
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 2.500.000 ₫
   Giao tiếp
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 2.500.000 ₫
   • Giáo viên: Việt – Nhật
   • Học phí: 2.500.000 đ
   • Giáo trình: Miễn phí
   Tư vấn

   Kanji

   Tổng hợp
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 950.000 ₫
   Tổng hợp
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 950.000 ₫
   • Giáo viên: Việt – Nhật
   • Học phí: 950.000 đ
   • Giáo trình: Miễn phí
   Tư vấn

   Lớp học tiếng Việt

   Tổng hợp
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 170.000 ₫
   Tổng hợp
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 170.000 ₫
   • Giáo viên: Việt
   • Học phí: 170.000 đ
   • Giáo trình: Miễn phí
   Tư vấn

   Đánh giá

   0 đánh giá

     Viết đánh giá

   Ưu điểm nổi bật

   Giáo viên bản xứ
   Giáo viên Việt Nam
   Giáo trình

   Mức độ hài lòng

   Giáo viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   Thực hành kỹ năng
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0
   Giáo viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   Thực hành kỹ năng
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0

   Chi tiết từ học viên

   Giới thiệu

   Địa điểm

   Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

   • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
   • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
   • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
   Tìm hiểu ngay