Anh Ngữ Quốc Tế GoGo - Khóa học Anh văn Mẫu giáo quốc tế 3 - 6 tuổi | Edu2Review

Khóa học Anh văn Mẫu giáo quốc tế 3 - 6 tuổi

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Tiếng anh mẫu giáo

Thời lượng

12 tuần

Phương pháp giảng dạy

Chương trình Oxford Program kết hợp với phần mềm dạy tiếng Anh cho trẻ em – Imagine Learning English – đang áp dụng thành công tại Hoa Kỳ và được độc quyền bởi GoGo's tại Việt Nam.

Lộ trình khóa học

Lịch học Anh ngữ mẫu giáo Oxford Program

  • Pre Oxford Program 1, 2: 48 giờ/ khóa (12 tuần).
  • Oxford Program 1, 2, 3, 4, 5, 6: 48 giờ/ khóa (12 tuần).
  • Mỗi khóa gồm 3 học phần (A, B, C).

Lịch học Anh ngữ Oxford Program Plus với 100% giáo viên nước ngoài

  • Pre-Oxford Program Plus 1, 2: 48 giờ/ khóa (12 tuần).
  • Oxford Program Plus 1, 2, 3, 4, 5, 6: 48 giờ/ khóa (12 tuần).
  • Mỗi khóa gồm 3 học phần (A, B, C).

Lợi ích khóa học