Anh ngữ quốc tế ưu việt PIS | Edu2Review

Anh ngữ quốc tế ưu việt PIS

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Khóa học

Kindergarten 1

Tiếng anh mẫu giáo
12 tuần
2.490.000đ
2.490.000đ

Kindergarten 1

Trình độ

Tiếng anh mẫu giáo

Thời lượng

12 tuần
Học phí
2.490.000đ
Nhận tư vấn

Kindergarten 2

Tiếng anh mẫu giáo
12 tuần
2.640.000đ
2.640.000đ

Kindergarten 2

Trình độ

Tiếng anh mẫu giáo

Thời lượng

12 tuần
Học phí
2.640.000đ
Nhận tư vấn

Kindergarten 3

Tiếng anh mẫu giáo
12 tuần
2.790.000đ
2.790.000đ

Kindergarten 3

Trình độ

Tiếng anh mẫu giáo

Thời lượng

12 tuần
Học phí
2.790.000đ
Nhận tư vấn

Pre-EC

Trẻ em
12 tuần
2.490.000đ
2.490.000đ

Pre-EC

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

12 tuần
Học phí
2.490.000đ
Nhận tư vấn

Pre- Starters

Trẻ em
12 tuần
2.640.000đ
2.640.000đ

Pre- Starters

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

12 tuần
Học phí
2.640.000đ
Nhận tư vấn

Starters

Trẻ em
12 tuần
2.790.000đ
2.790.000đ

Starters

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

12 tuần
Học phí
2.790.000đ
Nhận tư vấn

Movers

Trẻ em
12 tuần
2.940.000đ
2.940.000đ

Movers

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

12 tuần
Học phí
2.940.000đ
Nhận tư vấn

Flyers

Trẻ em
12 tuần
3.090.000đ
3.090.000đ

Flyers

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

12 tuần
Học phí
3.090.000đ
Nhận tư vấn

Pre-Teen

Trẻ em
12 tuần
2.490.000đ
2.490.000đ

Pre-Teen

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

12 tuần
Học phí
2.490.000đ
Nhận tư vấn

Flyers (12-16 tuổi)

Trẻ em
12 tuần
2.640.000đ
2.640.000đ

Flyers (12-16 tuổi)

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

12 tuần
Học phí
2.640.000đ
Nhận tư vấn

Ket

Trẻ em
12 tuần
2.790.000đ
2.790.000đ

Ket

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

12 tuần
Học phí
2.790.000đ
Nhận tư vấn

Pet

Trẻ em
12 tuần
2.940.000đ
2.940.000đ

Pet

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

12 tuần
Học phí
2.940.000đ
Nhận tư vấn

FCE

Trẻ em
12 tuần
3.090.000đ
3.090.000đ

FCE

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

12 tuần
Học phí
3.090.000đ
Nhận tư vấn

Starters (Vỡ lòng)

Giao tiếp Cơ bản
12 tuần
2.490.000đ
2.490.000đ

Starters (Vỡ lòng)

Trình độ

Giao tiếp Cơ bản

Thời lượng

12 tuần
Học phí
2.490.000đ
Nhận tư vấn

Elementary

Giao tiếp Cơ bản
12 tuần
2.640.000đ
2.640.000đ

Elementary

Trình độ

Giao tiếp Cơ bản

Thời lượng

12 tuần
Học phí
2.640.000đ
Nhận tư vấn

Pre- Intermediate

Giao tiếp
12 tuần
2.790.000đ
2.790.000đ

Pre- Intermediate

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

12 tuần
Học phí
2.790.000đ
Nhận tư vấn

Intermediate

Giao tiếp Trung cấp
12 tuần
2.940.000đ
2.940.000đ

Intermediate

Trình độ

Giao tiếp Trung cấp

Thời lượng

12 tuần
Học phí
2.940.000đ
Nhận tư vấn

Upper Intermediate

Giao tiếp
12 tuần
3.090.000đ
3.090.000đ

Upper Intermediate

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

12 tuần
Học phí
3.090.000đ
Nhận tư vấn

Pre-TOEIC

TOEIC
12 tuần
2.970.000đ
2.970.000đ

Pre-TOEIC

Trình độ

TOEIC

Thời lượng

12 tuần
Học phí
2.970.000đ
Nhận tư vấn

TOEIC 5000-6000

TOEIC
12 tuần
3.270.000đ
3.270.000đ

TOEIC 5000-6000

Trình độ

TOEIC

Thời lượng

12 tuần
Học phí
3.270.000đ
Nhận tư vấn

TOEIC 7000-9000

TOEIC
12 tuần
3.420.000đ
3.420.000đ

TOEIC 7000-9000

Trình độ

TOEIC

Thời lượng

12 tuần
Học phí
3.420.000đ
Nhận tư vấn

PRE- IELTS

IELTS
12 tuần
2.970.000đ
2.970.000đ

PRE- IELTS

Trình độ

IELTS

Thời lượng

12 tuần
Học phí
2.970.000đ
Nhận tư vấn

IELTS 1

IELTS
12 tuần
3.120.000đ
3.120.000đ

IELTS 1

Trình độ

IELTS

Thời lượng

12 tuần
Học phí
3.120.000đ
Nhận tư vấn

IELTS 2

IELTS
12 tuần
3.270.000đ
3.270.000đ

IELTS 2

Trình độ

IELTS

Thời lượng

12 tuần
Học phí
3.270.000đ
Nhận tư vấn

IELTS 3

IELTS
12 tuần
3.420.000đ
3.420.000đ

IELTS 3

Trình độ

IELTS

Thời lượng

12 tuần
Học phí
3.420.000đ
Nhận tư vấn

IELTS 4

IELTS
12 tuần
3.570.000đ
3.570.000đ

IELTS 4

Trình độ

IELTS

Thời lượng

12 tuần
Học phí
3.570.000đ
Nhận tư vấn

IELTS TRAINER

IELTS
12 tuần
3.720.000đ
3.720.000đ

IELTS TRAINER

Trình độ

IELTS

Thời lượng

12 tuần
Học phí
3.720.000đ
Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên bản xứ
Giáo viên Việt Nam
Máy lạnh
Máy chiếu
WiFi
Giáo trình

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

  • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
  • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
  • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay