B.E.N - Brainy English Network - Khóa học Super minds (trẻ từ 6-12 tuổi) | Edu2Review

Khóa học Super minds (trẻ từ 6-12 tuổi)

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

3 tháng

Đối tượng

 • Trẻ em từ 6-12 tuổi

Phương pháp giảng dạy

 • Có ứng dụng điện thoại để báo ND bài học về cho Phụ huynh để cùng con ôn lại ở nhà.
 • Tạo ra động lực học bằng cách thưởng các bé ngoan với tiền của B.E.N. Khi các bé có đủ tiền của BEN có thể đổi nó qua 1 món quà dễ thương.
 • Dạy 4 kỹ năng và tập trung trong việc dạy tiếng anh giao tiếp
 • Dạy những kỹ năng lãnh đạo bằng việc nhắc lại và thực hiện trong mỗi buổi học
 • Dạy về thái độ, hành vi tích cực và làm sao để hoàn thiện trở thành 1 người có ích của xã hội; trong quá trình này sẽ hợp tác với phụ huynh để theo dõi việc này ở nhà các bé hành động như thế nào

Mô tả khóa học

Lớp Super Minds

Tuổi: Từ 5 tuổi 9 tháng đến 10 tuổi 6 tháng

SM1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C

Sau khi hoàn thành các khóa học này bé có thể đi thi kỳ thi Starter

1 tiếng 30 phút

*Phát triển một nền tảng tiếng Anh vững chắc

*Học tập nhiều hơn thông qua sự giao tiếp giữa các học sinh với nhau

*Bắt đầu phát triển những kỹ năng suy nghĩ trọng yếu

*Xây dựng một ngân hàng từ vựng giúp cho việc giao tiếp

SM3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C

Sau khi hoàn thành các khóa học này bé có thể đi thi kỳ thi Mover

2 tiếng

*Bắt đầu phát triển những kỹ năng lãnh đạo

*Giao tiếp trở nên lưu loát hơn, đặc biệt là trong việc nói lên ý kiến của bản thân, hỏi và trả lời bằng tiếp Anh mạch lạc hơn

*Bắt đầu học viết tiếng Anh một cách học thuật hơn (bao gồm cả việc viết những câu phức tạp).

SM5A, 5B, 5C, 6A, 6B, 6C

Sau khi hoàn thành các khóa học này bé có thể đi thi kỳ thi Mover

2 tiếng

*Đã có được nhiều kinh nghiệm trong kỹ năng lãnh đạo

*Tập trung vào CLIL (học tập thông qua Toán học, Địa lý, Khoa học và Lịch sử).

*Tập trung nhiều vào tiếng Anh học thuật hơn nữa để chuẩn bị cho bé trong tương lai

*Diễn tả ý kiến cá nhân và các sự kiện diễn ra xung quanh bé một cách chi tiết hơn

Lưu ý: Học phí được cập nhật vào tháng 9/2017 theo thông tin trên website của trung tâm.

Lợi ích khóa học

 • Bé được sắp xếp học bù nếu nghỉ do bệnh/lý do đột xuất
 • Các bé được dạy khi họ nỗ lực cho hết mình ở trong lớp và láng nghe thầy cô thì sẽ được thưởng và khi họ được thưởng họ có thể tiết kiệm để đổi quà
 • Được biết cách tốt nhất để giao tiếp và khi biết giao tiếp bằng tiếng anh thì sẽ có rất nhiều lợi ích cho cuộc sống của họ.
 • Khi tập kỹ năng lãnh đạo thì các bé sẽ làm quen với việc làm người lãnh đạo và sau này có thể làm lãnh đạo trong tương lai
 • Các ba mẹ sẽ đi cùng B.E.N để hoàn chỉnh hành vi của con và sẽ được B.E.N ủng hộ và chia sẻ trên đường đi này.