Cộng đồng Tiếng Anh Effortless English | Edu2Review

Cộng đồng Tiếng Anh Effortless English

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Khóa học

Luyện nói tiếng Anh như người bản ngữ

Trình độ

Giao tiếp
Học phí
399.000đ
Nhận tư vấn

English for Beginner - Tiếng Anh cho người mới bắt đầu

Trình độ

Các khóa học khác
Học phí
299.000đ
Nhận tư vấn

English for Everyone - VIP Program

Các khóa học khác
599.000đ
599.000đ

English for Everyone - VIP Program

Trình độ

Các khóa học khác
Học phí
599.000đ
Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên bản xứ
Giáo viên Việt Nam
Máy lạnh
Máy chiếu
WiFi
Giáo trình

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

  • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
  • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
  • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay