Trung tâm Nhật ngữ Zen - Khóa học Tiếng Nhật N5 | Edu2Review

Khóa học Tiếng Nhật N5

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

N5

Học viên phải đăng kí học với trung tâm bằng cách: đến trực tiếp trung tâm, gọi điện thoại, viết mail, đăng ký qua website

Lưu ý: học viên đăng ký qua các hình thức gọi điện thoại,viết mail, website cần đến đăng kí lại với trung tâm trước ngày khai giảng 1 tuần.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Nhật ngữ Zen

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá