Trung tâm ngoại ngữ Quốc tế Khác Biệt - Different English

Trung tâm ngoại ngữ Quốc tế Khác Biệt - Different English

6 đánh giá
Trung tâm ngoại ngữ Quốc tế Khác Biệt  - Different English
  • Trung tâm ngoại ngữ Quốc tế Khác Biệt  - Different English
  • Trung tâm ngoại ngữ Quốc tế Khác Biệt  - Different English
  • Trung tâm ngoại ngữ Quốc tế Khác Biệt  - Different English

Đánh giá

Viết đánh giá

9.2

tuyệt vời
Tổng 6 đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
7.2
Cơ sở vật chất
7.2
Môi trường HT
7.2
Thực hành kỹ năng
7.2
Tiến bộ bản thân
7.2
Tư vấn xếp lớp
7.2
Số lượng học viên
7.2
Quan tâm học viên
7.2
Hài lòng về học phí
7.2
Sẵn sàng giới thiệu
7.2
Giáo viên bản xứ
Giáo viên Việt Nam
Máy lạnh
Máy chiếu
Có học thử
Kiểm tra đầu vào

Học viên đánh giá

Giới thiệu

Website: differentenglish.edu.vn

Địa điểm