Du học Hàn Quốc - YM Education - Khóa học Tiếng Hàn sơ cấp | Edu2Review

Khóa học Tiếng Hàn sơ cấp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

TOPIK 1 sơ cấp

Thời lượng

20 buổi

Chương trình gồm: Sơ cấp 1 và 2

  • Mục tiêu: Nhằm đáp ứng nhu cầu học tiếng Hàn của học sinh, sinh viên và người lao động.
  • Đối tượng tham gia: Học sinh, sinh viên đi du học Hàn Quốc; học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học…; người lao động có nhu cầu đi làm việc tại Hàn Quốc; người có nhu cầu trong công việc, kinh doanh và mở rộng quan hệ với đối tác Hàn Quốc; đối tượng khác có nhu cầu học và thi lấy chứng chỉ tiếng Hàn.
  • Số lượng: 15 học viên

Lợi ích khóa học