Trung tâm Đào tạo Phát triển ngôn ngữ Học tiếng Trung Quốc mỗi ngày - Khóa học BOYA2 + Khẩu ngữ | Edu2Review

BOYA2 + Khẩu ngữ

Học phí 2.850.000đ

Chương trình

Trình độ

Tổng hợp

Thời lượng

36 buổi

Thông tin liên hệ

Đối tượng khóa học

  • Người đã học xong cuốn 3 giáo trình Hán ngữ của Trần Thị Thanh Liêm hoặc đã học xong giáo trình BOYA1 và muốn học lên cao.
  • Người muốn có đủ kiến thức để chinh phục HSK4 và học dần lên để thi HSK5/6.
  • Người muốn cải thiện kỹ năng nói và khẩu ngữ với giáo viên chuyên giảng đàm phán thuyết trình.
  • Người muốn cải thiện kỹ năng viết, học hỏi kinh nghiệm viết, tư duy theo mô hình HSK5 với giáo viên Thạc sĩ sư phạm chuyên luyện HSK ( Viết đoạn văn 5 từ và mô tả tranh).