Học viện Anh ngữ A plus - Khóa học Luyện thi IELTS | Edu2Review

Khóa học Luyện thi IELTS

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

IELTS

Tổng quan khóa học

Là chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, đánh giá năng lực toàn diện các kĩ năng: nghe-nói-đọc- viết của học viên theo tiêu chuẩn quốc tế, được công nhận trên 140 quốc gia sử dụng tiếng Anh
Phương pháp: rèn luyện cho học viên toàn diện 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. Test đầu vào để kiểm tra trình độ và đưa ra lộ trình tốt nhất
Giáo trình:
  • Sự dụng kết hợp các giáo trình của các nhà xuất bản thế giới (Macmillanc, Oxford, National Geographic,..). Tập trung vào từng kĩ năng giúp học viên có thể rèn luyện đúng trọng tâm và bổ sung đúng điểm yếu của bản thân.
Lộ trình khóa học:
  • Lộ trình rõ ràng, dễ hiểu. Có cam kết đầu ra mỗi cấp độ

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Học viện Anh ngữ A plus

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá