Học Viện Anh Ngữ ICA - Khóa học Anh văn giao tiếp | Edu2Review

Khóa học Anh văn giao tiếp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Giao tiếp Nâng cao

Thời lượng

20 buổi

Anh văn giao tiếp

Communication Level 1: 3,400,000 đ/1 khóa/ 26 buổi (9 buổi GVNN).

Communication Level 2: 3,400,000 đ/1 khóa/ 26 buổi (9 buổi GVNN).

Communication Level 3: 3,100,000 đ/1 khóa/ 20 buổi (50% GVNN).

Communication Level 4: 3,100,000 đ/1 khóa/ 20 buổi (50% GVNN).

Communication Level 5: 4,000,000 đ/1 khóa/ 20 buổi (100% GVNN).

Communication Level 5: 4,000,000 đ/1 khóa/ 20 buổi (100% GVNN).

Đối tượng học viên: Học viên muốn nâng cao kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp

Phương pháp giảng dạy: Tập trung rèn luyện các kỹ năng nghe - nói tiếng Anh với những tình huống quen thuộc được áp dụng vào chương trình giảng dạy.

Mô tả khóa học:

  • Lớp học giới hạn chỉ 6 học viên, được giảng dạy bởi các giáo viên cả người Việt lẫn người bản ngữ có trình độ cao..

  • Bài giảng được thiết kế với nhiều tình huống có thể xảy ra trong giao tiếp hằng ngày, có nhiều bài tập.

  • 5 buổi học với giáo viên bản ngữ

Lợi ích khóa học

  • Nâng cao độ phản xạ khi giao tiếp, giúp học viên suy nghĩ có logic hơn.

  • Nâng cao vốn từ vựng, ngữ pháp thông dụng dựa trên những tình huống thực tế hằng ngày.

  • Nâng cao sự tự tin khi giao tiếp, chủ động đặt câu hỏi, trả lời và phát triển ý khi giao tiếp….