Học viện Ngôn ngữ ICO - Khóa học Chương trình Cử nhân trực tuyến Kyung Hee Cyper | Edu2Review

Khóa học Chương trình Cử nhân trực tuyến Kyung Hee Cyper

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Luyện thi TOPIK

Giới thiệu khóa học

  • Là chương trình Du học đại học Hàn Quốc trực tuyến hàng đầu hiện nay
  • Tiếng Hàn cơ bản và tiếng Hàn nâng cao
  • Thời gian học: 2 năm tiếng Hàn và 2 năm chuyên ngành (có thể lựa chọn)
  • Đầu ra: TOPIK 4
  • Đối tương: Tốt nghiệp THPT trở lên

Chuyên ngành và cơ hội thực tập

  • Giáo dục tiếng Hàn nhiều chuyên ngành.
  • Có chuyên ngành kép và được lựa chọn chuyên ngành chính trong các chuyên ngành khác nhau
  • Cơ hội liên thông Đại học như sinh viên học tại Đại học Kyung Hee

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Học viện Ngôn ngữ ICO

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá