Học viện Ngôn ngữ ICO - Khóa học Tiếng Hàn lập nghiệp | Edu2Review

Khóa học Tiếng Hàn lập nghiệp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Luyện thi TOPIK

Giáo trình & Chương trình: Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc.

  • Đầu ra: Trình độ tiếng Hàn cao cấp (Cam kết thi đạt tối thiểu TOPIK 4), kỹ năng mềm.

  • Giảng viên: 100% có nghiệp vụ sư phạm, có kinh nghiệm giảng dạy. Giảng viên Việt Nam: trình độ tiếng Hàn cao cấp. Giảng viên Hàn Quốc: giọng chuẩn Seoul.

  • Thời gian đào tạo: 4 kỳ (1.5 năm; 5 buổi/ tuần; 3.5h/ buổi).

  • Kỳ 1 SƠ CẤP: 80 buổi, Quyển 1.1, 1.2, 2.1, 2.2. Tỷ lệ giảng viên 50% Việt Nam – 50% Hàn Quốc.

  • Kỳ 2 TRUNG CẤP 1: 75 buổi, Quyển 3. Tỷ lệ giảng viên 50% Việt Nam – 50% Hàn Quốc.

  • Kỳ 3 TRUNG CẤP 2: 75 buổi, Quyển 4. Tỷ lệ giảng viên 40% Việt Nam – 60% Hàn Quốc.

  • Kỳ 4 CAO CẤP: 75 buổi, Quyển 5. Tỷ lệ giảng viên 40% Việt Nam – 60% Hàn Quốc.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Học viện Ngôn ngữ ICO

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá