Học viện Ngôn ngữ ICO - Khóa học Unlock Japanese (tiếng Nhật ngắn hạn) | Edu2Review

Khóa học Unlock Japanese (tiếng Nhật ngắn hạn)

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Tổng hợp

Tổng quan khóa học

Giáo trình:

  • Minnano Nihongo 1 + Hệ thống học Online 4.0 từ Dekiru

Chương trình:

  • Chương trình học 4.0 kết hợp giữa Offline và Online

Giáo viên:

  • Giảng viên tốt nghiệp cao đẳng/đại học trở lên.
  • Các giảng viên có trình độ sư phạm.
  • Giảng viên Việt trình độ N2 cứng trở lên, giao tiếp tốt.
  • Giảng viên Nhật giọng chuẩn Tokyo
  • Tỉ lệ giảng viên Việt - Nhật là 2:1

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Học viện Ngôn ngữ ICO

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá