Học Viện Ngôn Ngữ Anh Quốc Abit

Học Viện Ngôn Ngữ Anh Quốc Abit

1 đánh giá
9.4
Xuất sắc
1 đánh giá

Đánh giá

Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên bản xứ
Giáo viên Việt Nam
Máy lạnh
Máy chiếu
WiFi
Giáo trình

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Khóa học

Pre IELTS

IELTS Pre Intermediate: 3.0 - 4.0
36 giờ
4.200.000đ
4.200.000đ

Pre IELTS

Trình độ

IELTS Pre Intermediate: 3.0 - 4.0

Thời lượng

36 giờ
Học phí
4.200.000đ
Nhận tư vấn

IETLS B (6.0+)

IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0
36 giờ
5.100.000đ
5.100.000đ

IETLS B (6.0+)

Trình độ

IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0

Thời lượng

36 giờ
Học phí
5.100.000đ
Nhận tư vấn

IETLS A (5.0+)

IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0
36 giờ
4.800.000đ
4.800.000đ

IETLS A (5.0+)

Trình độ

IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0

Thời lượng

36 giờ
Học phí
4.800.000đ
Nhận tư vấn

IETLS INTENSIVE

IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
40 giờ
5.100.000đ
5.100.000đ

IETLS INTENSIVE

Trình độ

IELTS Advanced: 6.0 - 7.0

Thời lượng

40 giờ
Học phí
5.100.000đ
Nhận tư vấn

Giới thiệu

Địa điểm