Trung tâm giao lưu văn hóa Việt - Hàn IYF - Khóa học Tiếng Hàn Sơ cấp 1 | Edu2Review

Khóa học Tiếng Hàn Sơ cấp 1

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

TOPIK 1 sơ cấp

Thời lượng

4 tháng

  • Đối tượng: Những bạn bắt đầu học tiếng Hàn
  • Thời gian khóa học: 4 tháng, 2buổi/ tuần
  • Học phí: 2 600 000 (khóa sơ cấp 1) và 2 800 000 (khóa sơ cấp 2).
  • Ưu đãi học phí: Trọn khóa sơ cấp chỉ 5 200 000. Học phí đã bao gồm mọi chi phí tham gia các hoạt động ngoại khóa cùng người bản xứ.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm giao lưu văn hóa Việt - Hàn IYF

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá