Ngoại ngữ du học Sunny | Edu2Review

Ngoại ngữ du học Sunny

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Khóa học

Tiếng Anh trẻ em 4 - 6 tuổi

Trẻ em
32 buổi
3.200.000đ
3.200.000đ

Tiếng Anh trẻ em 4 - 6 tuổi

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

32 buổi
Học phí
3.200.000đ
Nhận tư vấn

Tiếng Anh trẻ em 7 - 11 tuổi

Trẻ em
20 buổi
3.800.000đ
3.800.000đ

Tiếng Anh trẻ em 7 - 11 tuổi

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

20 buổi
Học phí
3.800.000đ
Nhận tư vấn

Tiếng Hàn Sơ cấp 1

TOPIK 1 sơ cấp
32 buổi
2.200.000đ
2.200.000đ

Tiếng Hàn Sơ cấp 1

Trình độ

TOPIK 1 sơ cấp

Thời lượng

32 buổi
Học phí
2.200.000đ
Nhận tư vấn

Tiếng Hàn Sơ cấp 2

TOPIK 1 sơ cấp
30 buổi
2.200.000đ
2.200.000đ

Tiếng Hàn Sơ cấp 2

Trình độ

TOPIK 1 sơ cấp

Thời lượng

30 buổi
Học phí
2.200.000đ
Nhận tư vấn

Tiếng Hàn Trung cấp 1

TOPIK 2 trung cấp
30 buổi
2.500.000đ
2.500.000đ

Tiếng Hàn Trung cấp 1

Trình độ

TOPIK 2 trung cấp

Thời lượng

30 buổi
Học phí
2.500.000đ
Nhận tư vấn

Tiếng Hàn Trung cấp 2

TOPIK 2 trung cấp
30 buổi
2.900.000đ
2.900.000đ

Tiếng Hàn Trung cấp 2

Trình độ

TOPIK 2 trung cấp

Thời lượng

30 buổi
Học phí
2.900.000đ
Nhận tư vấn

Tiếng Hàn Giao tiếp cơ bản

Cơ bản
32 buổi
3.200.000đ
3.200.000đ

Tiếng Hàn Giao tiếp cơ bản

Trình độ

Cơ bản

Thời lượng

32 buổi
Học phí
3.200.000đ
Nhận tư vấn

Tiếng Hàn Giao tiếp nâng cao

Nâng cao
20 buổi
3.800.000đ
3.800.000đ

Tiếng Hàn Giao tiếp nâng cao

Trình độ

Nâng cao

Thời lượng

20 buổi
Học phí
3.800.000đ
Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

  • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
  • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
  • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay