Nhật Ngữ Nara | Edu2Review

Nhật Ngữ Nara

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Khóa học

Cấp tốc N5

N5
3.5 tháng

Cấp tốc N5

Trình độ

N5

Thời lượng

3.5 tháng
Nhận tư vấn

Bán cấp tốc N5

Trình độ

N5

Thời lượng

6 tháng
Nhận tư vấn

Cấp tốc N4

N4
3 tháng

Cấp tốc N4

Trình độ

N4

Thời lượng

3 tháng
Nhận tư vấn

Bán cấp tốc N4

Trình độ

N4

Thời lượng

6 tháng
Nhận tư vấn

Cấp tốc N3

N3
4 tháng

Cấp tốc N3

Trình độ

N3

Thời lượng

4 tháng
Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

  • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
  • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
  • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay