TASS – Học tiếng Anh với Giáo viên Philippines | Edu2Review

TASS – Học tiếng Anh với Giáo viên Philippines

2 đánh giá
9.7
Xuất sắc
2 đánh giá

Khóa học

Junior (8 – 16 tuổi)

Trình độ

Giao tiếp

Chương trình

Khóa học dành cho học viên muốn nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh vốn có, giúp học viên đạt được những mục tiêu trong học tập cao hơn hay trong công việc sau này

Mô hình đào tạo tiết kiệm chi phí và thuận tiện về mặt thời gian

 • Giai đoạn 1: Thiết lập và kết nối tài khoản Skype của học viên và giáo viên
 • Giai đoạn 2: Làm bài kiểm tra đầu vào - Đánh giá trình độ và xếp lớp phù hợp
 • Giai đoạn 3: Tư vấn lộ trình học tập (kết hợp giữa giáo viên – học viên – chuyên viên tư vấn)
 • Giai đoạn 4: Lớp học 1 kèm 1, bài tập về nhà, ghi âm buổi học theo yêu cầu
 • Giai đoạn 5: Phản hồi định kỳ và kiểm tra cuối khóa học
Nhận tư vấn

Senior (16 – 25 tuổi)

Trình độ

Giao tiếp

Chương trình

​​​​​Khóa học giúp học viên làm quen với tiếng Anh thương mại, đồng thời nâng cao khả năng phản xạ trong giao tiếp tiếng Anh nơi văn phòng, công sở

Mô hình đào tạo tiết kiệm chi phí và thuận tiện về mặt thời gian

 • Giai đoạn 1: Thiết lập và kết nối tài khoản Skype của học viên và giáo viên
 • Giai đoạn 2: Làm bài kiểm tra đầu vào - Đánh giá trình độ và xếp lớp phù hợp
 • Giai đoạn 3: Tư vấn lộ trình học tập (kết hợp giữa giáo viên – học viên – chuyên viên tư vấn)
 • Giai đoạn 4: Lớp học 1 kèm 1, bài tập về nhà, ghi âm buổi học theo yêu cầu
 • Giai đoạn 5: Phản hồi định kỳ và kiểm tra cuối khóa học
Nhận tư vấn

Business (25 – 40 tuổi)

Trình độ

Giao tiếp

Chương trình

Mô hình đào tạo tiết kiệm chi phí và thuận tiện về mặt thời gian

 • Giai đoạn 1: Thiết lập và kết nối tài khoản Skype của học viên và giáo viên
 • Giai đoạn 2: Làm bài kiểm tra đầu vào - Đánh giá trình độ và xếp lớp phù hợp
 • Giai đoạn 3: Tư vấn lộ trình học tập (kết hợp giữa giáo viên – học viên – chuyên viên tư vấn)
 • Giai đoạn 4: Lớp học 1 kèm 1, bài tập về nhà, ghi âm buổi học theo yêu cầu
 • Giai đoạn 5: Phản hồi định kỳ và kiểm tra cuối khóa học
Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

 • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
 • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
 • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay