Tiếng Anh 123 - Khóa học Ngữ pháp từ vựng cơ bản | Edu2Review

Ngữ pháp từ vựng cơ bản

Học phí 1.390.000đ

Chương trình

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

1.8 tháng

Thông tin liên hệ

Chương trình học:

  • Cách sắp xếp từ vựng theo chủ đề và lồng ghép các bài đọc hiểu làm cho học viên học từ vựng một cách có hệ thống và đa dạng.

  • Có một bài kiểm tra sau 6 bài học.cách sắp xếp từ vựng theo từng chủ đề và lồng ghép những bài đọc hiểu sẽ làm cho các bạn học từ vựng một cách hệ thống và đa dạng.

Đối tượng học viên:

  • Những học viên muốn củng cố lại toàn bộ kiến thức ngữ pháp và từ vựng cơ bản.
  • Chưa hiểu rõ cấu trúc câu đơn giản của tiếng Anh.dành cho những bạn muốn củng cố lại toàn bộ kiến thức ngữ pháp và từ vựng cơ bản. dành cho những bạn muốn củng cố lại toàn bộ kiến thức ngữ pháp và từ vựng cơ bản.

Bạn cần thêm thông tin?

Gọi Hotline (+84) 98 1908 100

Edu2Review sẽ hỗ trợ thêm cho bạn