Tiếng Anh Nghe Nói Phản Xạ VIỆT HIẾU | Edu2Review

Tiếng Anh Nghe Nói Phản Xạ VIỆT HIẾU

5 đánh giá
9.5
Xuất sắc
5 đánh giá

Khóa học

Nghe nói phản xạ Level 1

Trình độ

Giao tiếp
Nhận tư vấn

Nghe nói phản xạ Level 2

Trình độ

Giao tiếp
Nhận tư vấn

Nghe nói phản xạ Level 3

Trình độ

Giao tiếp
Nhận tư vấn

Nghe nói phản xạ Level 4

Trình độ

Giao tiếp
Nhận tư vấn

Nghe nói phản xạ Level 5

Trình độ

Giao tiếp
Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
9.2
Cơ sở vật chất
8.1
Môi trường HT
9.6
Thực hành kỹ năng
9.6
Tiến bộ bản thân
9.2
Tư vấn xếp lớp
9.6
Số lượng học viên
9.2
Quan tâm học viên
9.6
Hài lòng về học phí
9.5
Sẵn sàng giới thiệu
10.0
Giáo viên
9.2
Cơ sở vật chất
8.1
Môi trường HT
9.6
Thực hành kỹ năng
9.6
Tiến bộ bản thân
9.2
Tư vấn xếp lớp
9.6
Số lượng học viên
9.2
Quan tâm học viên
9.6
Hài lòng về học phí
9.5
Sẵn sàng giới thiệu
10.0

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

  • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
  • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
  • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay