Tiếng Hàn bá đạo thầy Khánh | Edu2Review

Tiếng Hàn bá đạo thầy Khánh

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Khóa học

Tiếng Hàn sơ cấp 1

TOPIK 1 sơ cấp
24 buổi
2.000.000đ
2.000.000đ

Tiếng Hàn sơ cấp 1

Trình độ

TOPIK 1 sơ cấp

Thời lượng

24 buổi
Học phí
2.000.000đ
Nhận tư vấn

Tiếng Hàn sơ cấp 2

TOPIK 1 sơ cấp
22 buổi
2.000.000đ
2.000.000đ

Tiếng Hàn sơ cấp 2

Trình độ

TOPIK 1 sơ cấp

Thời lượng

22 buổi
Học phí
2.000.000đ
Nhận tư vấn

Tiếng Hàn sơ cấp 3

TOPIK 1 sơ cấp
22 buổi
2.000.000đ
2.000.000đ

Tiếng Hàn sơ cấp 3

Trình độ

TOPIK 1 sơ cấp

Thời lượng

22 buổi
Học phí
2.000.000đ
Nhận tư vấn

Tiếng Hàn trung cấp

TOPIK 2 trung cấp
28 buổi
2.300.000đ
2.300.000đ

Tiếng Hàn trung cấp

Trình độ

TOPIK 2 trung cấp

Thời lượng

28 buổi
Học phí
2.300.000đ
Nhận tư vấn

TOPIK II

TOPIK 2 trung cấp
40 buổi
6.300.000đ
6.300.000đ

TOPIK II

Trình độ

TOPIK 2 trung cấp

Thời lượng

40 buổi
Học phí
6.300.000đ
Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

  • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
  • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
  • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay