Tiếng Hàn thầy Tư - Khóa học Ôn thi TOPIK II | Edu2Review

Ôn thi TOPIK II

Học phí 2.500.000đ

Chương trình

Trình độ

Luyện thi TOPIK

Thời lượng

2 tháng

Thông tin liên hệ

  • Khóa học: Ôn thi TOPIK II từ cấp 3 đến cấp 6
  • Giáo trình học: Đủ bộ giáo trình ôn thi TOPIK II do thầy soạn.
  • Đối tượng học: Các em đã học xong trình độ Trung cấp 1 giáo trình Tổng hợp hoặc giáo trình tương đương.
  • Ưu đãi: Thầy giảm 10% học phí cho các bạn sinh viên.