Trung Tâm Tiếng Nhật và Du học Redbook - Khóa học Tiếng Nhật N3 | Edu2Review

Khóa học Tiếng Nhật N3

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

4 tháng

▪ Lịch học: 13h – 16h30, thứ 2 đến thứ 6

▪ Học phí: 13.500.000 VNĐ/khóa/ 380 tiết

Lợi ích khóa học