Tổ chức Giáo dục và Tư vấn du học - Glolink - Khóa học Tiếng Anh thương mại (du học Philippines) | Edu2Review

Khóa học Tiếng Anh thương mại (du học Philippines)

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

1 tháng

Đối tượng học viên

  • Giành cho đối tượng muốn nâng cao tiếng anh trong môi trường làm việc

Mô tả chi tiết về lộ trình học

  • Để học được khóa học tiếng Anh thương mại, sinh viên cần phải có một nền tảng kiến thức tiếng Anh tổng quát, nếu chưa có kiến thức tổng quát, học viên nên tham gia các khóa học tiếng anh căn bản ESL khoảng 1-2 tháng trước khi tham gia khóa học Business

  • Thời gian học tối thiểu là 1 tháng.

  • Có nhiều mức học phí khác nhau. Trung bình học phí và phí ăn ở dao động từ 1000-1500 USD/tháng.

Mô tả Phương pháp giảng dạy

  • Học viên sẽ được học cách thuyết trình tiếng Anh bằng máy chiếu, được tham gia các lớp nhóm như một cuộc họp trong công ty, sẽ được dạy cách trình bày một văn bản bằng tiếng Anh, tổ chức cuộc họp và cách thức soạn và gửi e - mail cho đối tác và khách hàng. Ngoài ra, với mỗi chuyên ngành khác nhau, học viên sẽ được giáo viên cung cấp các từ vựng chuyên sâu để học viên có thể ứng dụng trong môi trường lao động quốc tế.

Lợi ích khóa học

  • Cải thiện toàn bộ các kỹ năng.
  • Tự tin sử dụng tiếng anh trong công việc.
  • Hiểu được cách thức làm viêc trong các công ty đa quốc gia.