Trung Tâm Amslink English Center | Edu2Review

Trung Tâm Amslink English Center

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Khóa học

Phát âm ( 8- 10 tuổi)

Trình độ

Trẻ em
Nhận tư vấn

Tiếng Anh chuyên (10 - 11 tuổi)

Trình độ

Trẻ em
Nhận tư vấn

Giao tiếp toàn diện ( 12 - 15 tuổi)

Trình độ

Trẻ em
Nhận tư vấn

Ngữ pháp và từ vựng chuyên sâu (12-15 tuổi)

Trình độ

Trẻ em
Nhận tư vấn

Tiếng Anh chuyên (12- 15 tuổi)

Trình độ

Trẻ em
Nhận tư vấn

Phát âm ( 12-15 tuổi)

Trình độ

Trẻ em
Nhận tư vấn

Pre-schools (4 -5 tuổi)

Trình độ

Trẻ em
Nhận tư vấn

Pre - startes (5 -6 tuổi)

Trình độ

Trẻ em
Nhận tư vấn

Tiếng Anh giao tiếp (7 -11 tuổi)

Trình độ

Trẻ em
Nhận tư vấn

Ngữ pháp và từ vựng chuyên sâu ( 7 - 11 tuổi)

Trình độ

Trẻ em
Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

  • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
  • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
  • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay