Trung tâm Anh ngữ Best - Khóa học Luyện đề TOEIC | Edu2Review

Khóa học Luyện đề TOEIC

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

TOEIC

Thời lượng

1 tháng

Đối tượng học viên

Khóa học dành cho những bạn có điểm kiểm tra đầu vào 350 điểm

Chương trình học

Tập trung giải những đề chuẩn của TOEIC 200 câu cà nghe và đọc. Với cam kết mỗi tháng tối thiểu tăng từ 70 điểm trở lên, mỗi tháng khóa học này sẽ giải tầm 4 - 5 đề chuẩn theo đề của IIG. Vừa luyện phần đọc, vừa luyện phần nghe. Sau mỗi tháng cũng sẽ có bài test để kiểm tra năng lực.

Lợi ích khóa học

  • Giúp học viên rèn luyện kĩ năng làm bài đạt đến trình độ đỉnh cao.
  • Nắm trọn vẹn hệ thống từ vựng và các chủ điểm ngữ pháp, trong thời gian ngắn nhất.