Trung tâm Anh ngữ Điểm Mười | Edu2Review
📌 Tặng bé 4-16 tuổi: Học bổng tiếng Anh đến 2 triệu + Quà tặng độc quyền!
📌 Tặng bé 4-16 tuổi: Học bổng tiếng Anh đến 2 triệu + Quà tặng độc quyền!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?
   Trung tâm Anh ngữ Điểm Mười
   Trung tâm Anh ngữ Điểm Mười
   Trung tâm Anh ngữ Điểm Mười
   Trung tâm Anh ngữ Điểm Mười
   5 hình
   9.5
   Xuất sắc
   2 đánh giá

   Khóa học

   12 khóa học

   KID

   Trẻ em
   3 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Học phí 1.950.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Trẻ em
   3 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Học phí 1.950.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Pre - Starters

   Trẻ em
   3 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Học phí 1.950.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Trẻ em
   3 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Học phí 1.950.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Starters

   Trẻ em
   3 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Học phí 2.100.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Trẻ em
   3 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Học phí 2.100.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Movers

   Trẻ em
   3 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Học phí 2.100.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Trẻ em
   3 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Học phí 2.100.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Flyers

   Trẻ em
   3 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Học phí 2.100.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Trẻ em
   3 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Học phí 2.100.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Luyện Giao Tiếp - Elementary

   Giao tiếp Trung cấp
   2.6 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Học phí 2.400.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Giao tiếp Trung cấp
   2.6 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Học phí 2.400.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Luyện Giao Tiếp - Pre-Intermediate

   Giao tiếp Cơ bản
   2.6 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Học phí 2.400.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Giao tiếp Cơ bản
   2.6 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Học phí 2.400.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Luyện Giao Tiếp - Intermediate

   Giao tiếp Cơ bản
   2.6 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Học phí 2.400.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Giao tiếp Cơ bản
   2.6 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Học phí 2.400.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Luyện Giao Tiếp - Upper-Intermediate

   Giao tiếp Trung cấp
   2.6 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Học phí 2.400.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Giao tiếp Trung cấp
   2.6 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Học phí 2.400.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Pre-TOEIC

   TOEIC
   2.6 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Học phí 2.400.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   TOEIC
   2.6 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Học phí 2.400.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   TOEIC Essential

   TOEIC
   2.6 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Học phí 2.400.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   TOEIC
   2.6 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Học phí 2.400.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   TOEIC Graduation

   TOEIC
   2.6 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Học phí 2.400.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   TOEIC
   2.6 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Học phí 2.400.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   LỢI ĐỦ ĐƯỜNG KHI CHỌN TRƯỜNG, KHÓA HỌC QUA EDU2REVIEW

   Vừa tiết kiệm thời gian tự tìm hiểu, vừa tiết kiệm được kha khá tiền.

   Đánh giá

   2 đánh giá

     Viết đánh giá

   Ưu điểm nổi bật

   Giáo viên bản xứ
   Giáo viên Việt Nam
   Máy lạnh
   WiFi
   Du lịch
   Có học thử
   Kiểm tra đầu vào

   Mức độ hài lòng

   Giáo viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   Thực hành kỹ năng
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Tư vấn xếp lớp
   0.0
   Số lượng học viên
   0.0
   Quan tâm học viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0
   Giáo viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   Thực hành kỹ năng
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Tư vấn xếp lớp
   0.0
   Số lượng học viên
   0.0
   Quan tâm học viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0

   Chi tiết từ học viên

   Võ Thị Thắm
   Võ Thị Thắm
    

   Ngôi Nhà Chung Anh Ngữ Điểm Mười

   Đã học khoá học: Giao Tiếp căn bản tại đây.

   Ưu điểm

   lớp học ít người (tối đa 10 học viên)
   giáo viên nhiệt tình, chuyên môn cao
   học phí phải chăng

   Điểm cần cải thiện

   mấy bạn trong lớp chơi thân quá nên hơi lầy :D
   và sẽ tìm nhược điểm sau! ^^

   Trải nghiệm và lời khuyên

   trước khi vào học đã được chị tư vấn dễ thương tư vấn rất kỹ càng nên tôi đã đăng kí khóa Giao Tiếp tại đây. Anh ngữ điểm mười thực sự là nơi phù hợp giúp tôi cải thiện khả năng giao tiếp. Cô giáo dễ thương, tâm lý, có chuyên môn tốt, lớp học ít người nên giáo viên có thể kèm sát học viên hơn, học phí phù hợp với túi tiền của sinh viên. Sẽ sắp xếp để đăng kí khóa học tiếp theo

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Anna Pham
   Anna Pham
    

   Một Nơi Học Tập Hiệu Quả, Giá Cả Phải Chăng, Giáo Viên Tuyệt Vời

   Đã học khoá học: Pre-TOEIC tại đây.

   Ưu điểm

   1. Giáo viên nhiệt tình, thân thiện, quan tâm đến từng học viên
   2. Học phí mềm
   3. Chương trình học súc tích, hiệu quả

   Điểm cần cải thiện

   1. Không có chi nhánh
   2. Ít lớp
   3. Cơ sở vật chất còn hạn chế

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Anh Ngữ Điểm Mười là 1 trung tâm nhỏ ở quận Gò Vấp. Tuy nhiên, cảm giác về môi trường học ở đây rất thân thiện và ấm cúng. Giáo viên thì trẻ, nhiệt tình và vui tính. Lớp học ít người nên thầy cô có thời gian hướng dẫn đến từng bạn học viên. Nếu bạn cần tìm 1 nơi học AV với giá cả phải chăng và hiệu quả thì đây là 1 trong những lựa chọn đúng đắn. Hạn chế là trung tâm chỉ có 1 chi nhánh nên hơi bất tiện với các bạn ở những quận khác.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

   Giới thiệu

   Anh ngữ Điểm Mười là nơi giảng dạy tiếng Anh tại quận Gò Vấp, TP HCM. Trung tâm khai giảng thường xuyên các khóa giao tiếp và luyện thi TOEIC dành cho mọi lứa tuổi.

   Tiếng Anh đã trở thành một ngôn ngữ không thể thiếu trong thời đại hiện nay, đặc biệt là đối với những ai có mong muốn đi du học hoặc định cư tại nước ngoài. Tại quận Gò Vấp, TP HCM, có một trung tâm đã được nhiều học viên tin tưởng và lựa chọn trong những năm qua. Đó chính là Anh ngữ Điểm Mười – luôn đồng hành trên con đường biến giấc mơ ngoại ngữ của học viên thành sự thật.

   Anh ngữ Điểm Mười là nơi chuyên giảng dạy giao tiếp và luyện thi TOEIC tại quận Gò Vấp, TP HCM

   Anh ngữ Điểm Mười là nơi chuyên giảng dạy giao tiếp và luyện thi TOEIC tại quận Gò Vấp, TP HCM

   Giới thiệu chung về Anh ngữ Điểm Mười (website: anhngudiemmuoi.com)

   Với mục tiêu đồng hành cùng học viên trên con đường chinh phục ngoại ngữ, Anh ngữ Điểm Mười ra đời nhằm mang đến môi trường học tập thân thiện với mức học phí phù hợp. Trung tâm cam kết không chú trọng vào lợi nhuận, đảm bảo học phí được dành toàn bộ cho công tác dạy và học.

   Anh ngữ Điểm Mười luôn tránh việc dàn trải chương trình học để thu thêm lợi nhuận, tạo gánh nặng cho học viên cả về thời gian, công sức lẫn tài chính. Đến với trung tâm, học viên được học thử miễn phí 1 buổi để có trải nghiệm toàn diện về chất lượng giảng dạy trước khi tham gia lớp chính thức.

   Một không gian tại anh ngữ Điểm Mười

   Một không gian tại anh ngữ Điểm Mười

   Cơ sở vật chất

   Mỗi phòng học của trung tâm đều rộng rãi, sáng sủa để học viên có thể tự do di chuyển giao lưu trong buổi học, ngoài ra các thiết bị luôn được trang bị đầy đủ như máy lạnh, máy chiếu, loa,…Một điều quan trọng là lớp học giao tiếp tại anh ngữ Điểm Mười chỉ khoảng 6 bạn, nên học viên sẽ được nói chuyện trực tiếp và nghe sửa lỗi từng bạn từ giảng viên.

   Đội ngũ giảng viên và nhân viên

   Bước vào trung tâm điều đầu tiên làm học viên cảm thấy gần gũi chính là đội ngũ tư vấn viên khá tận tình và thân thiện, ở đây các bạn học viên được tư vấn và giải đáp bất cứ thắc mắc nào liên quan đến khóa học Anh văn tại Anh ngữ Điểm Mười.

   Tại trung tâm các giảng viên người Việt sẽ tương tác trực tiếp với học viên, không thông qua trợ giảng, nên các bạn mới bắt đầu với tiếng Anh cũng sẽ không lo về trường hợp “không thông hiểu nhau”.

   Phương pháp học

   Tại anh ngữ Điểm Mười, bạn không cần lo lắng chuyện đi học một mình sẽ không có bạn, bởi giảng viên sẽ có “quy định bất thành văn” là những bạn học viên quen biết nhau trước sẽ không được ngồi gần nhau. Nên ai cũng sẽ như ai, sẽ hòa nhập với môi trường mới, người bạn mới kế bên.

   Xuyên suốt buổi học 90 phút học viên sẽ phải giao tiếp với mọi người bằng tiếng Anh liên tục, không để thời gian bị phí phạm, và học viên luôn bị thu hút bởi sự hài hước, có duyên và sức lôi cuốn của người đứng lớp.

   Nguồn: Trung tâm Anh ngữ Điểm Mười

   Địa điểm

   Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

   • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
   • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
   • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký