Trung tâm Anh Ngữ Everest | Edu2Review

Trung tâm Anh Ngữ Everest

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Khóa học

Tiếng Anh giao tiếp cho sinh viên và người đi làm

Giao tiếp
24 buổi

Học phí 2.400.000đ

Tiếng Anh giao tiếp cho sinh viên và người đi làm

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

24 buổi

Chương trình

Tiếng Anh cho học sinh Tiểu học

Trẻ em
24 buổi

Học phí 1.800.000đ

Tiếng Anh cho học sinh Tiểu học

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

24 buổi

Chương trình

Bạn cần thêm thông tin?

Gọi Hotline (+84) 98 1908 100

Edu2Review sẽ hỗ trợ thêm cho bạn

Đánh giá

Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên bản xứ
Giáo viên Việt Nam

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

  • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
  • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
  • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay