Trung tâm Anh ngữ Everest English | Edu2Review

Trung tâm Anh ngữ Everest English

0 đánh giá
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Khóa học

Tiếng Anh giao tiếp - Trẻ em

Trẻ em
3.5 tháng
18.000.000đ
18.000.000đ

Tiếng Anh giao tiếp - Trẻ em

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

3.5 tháng
Học phí
18.000.000đ
Nhận tư vấn

Tiếng Anh giao tiếp - Người lớn

Giao tiếp
3.5 tháng
2.400.000đ
2.400.000đ

Tiếng Anh giao tiếp - Người lớn

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

3.5 tháng
Học phí
2.400.000đ
Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

  • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
  • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
  • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay